Interlink

 

 

 

 

 

ÇALIŞAN SADAKATİ

 

Çalışan Sadakati nedir?

En temelde; Çalışanların; kurum içi kültüre, yöneticilerine ve çalışma arkadaşlarına olan bağlılığıdır. Kurum içi sunulan haklar, sağladığı imkanlar, çalışanların memnuniyetini artırdığı gibi; çalışma arkadaşları ve yöneticileriyle olan ilişkileri, yöneticilerinin güveni ve yöneticilerin çalışanlara saygı duyması da çalıştıkları şirkete olan bağlılıklarını ve personel motivasyonunu artıran unsurlardır. Çalışan sadakatinin şirketler için önemi yapılan araştırmaların çoğunda vurgulanmaktadır. Çalışan sadakati ve memnuniyeti yüksek olan şirketler daha karlı, müşteri odaklı, güvenlidir. Ayrıca Çalışanların işten ayrılma oranları çok daha düşüktür.

Çalışan sadakati denilince şirketlerde en büyük görev İnsan Kaynakları departmanına düşmektedir. Nitelikli personeli bulmak kadar onu şirkette tutmak da şirketler için önemli unsurlardandır. Korn Ferry tarafından yapılan bir ankete göre; çalışanların %33’ ü sıkıldıkları ve yaptıkları iş yetersiz geldiği, kendilerini geliştirmek istedikleri için yeni iş arayışına girmektedirler.  Bu nedenle firmalarda İnsan Kaynakları Departmanlarının; çalışan motivasyonunu, çalışanların kendilerini geliştirebildiği eğitimleri, çalışan bağlılığını artırıcı programları ve gelişmeleri takip etmeleri çok önemlidir.

Çalışan Sadakatinin şirketlere katkıları nelerdir?

Çalışan sadakatinin olduğu şirketlerde işten ayrılmalar az olur, Çalışanların iş performansları daha yüksek ve devamsızlık oranları daha az olur. Çalışanlar da yenilik sağlayabildikleri, kendilerini geliştirebildikleri şirketlerde daha çok kalmak isterler. Bu da içerde nitelikli çalışan oranının artmasını sağlar. Çalışanların şirkete olan bağlılığı artar ve uzun vadede çalışanların sağladığı bu bağlılık, şirketlerin ticari başarılarını etkiler.

Şirketler, kurumsal hedefleri haline gelen Çalışan bağlılığının şirketin karlılığına olan etkilerini de çeşitli KPI’ lar ile dönemsel olarak ölçümlerler. Çalışanın şirkette kaldığı süre kadar bu süre içinde şirkete sağladığı katkılar ve motivasyonu da önemlidir.  Bu nedenle şirketlerin hali hazırda çalışmakta olan yetenekli Çalışanlarını şirket bünyesinde tutmak ve kuruma bağlılığını artırmak rekabeti etkileyen önemli etkenler arasında yer almaktadır.

Çalışan Sadakatinin Çalışanlar için önemi nelerdir?

Çalışanların şirkete olan bağlılığı, onların uzun seneler efektif bir şekilde şirkette kendilerini geliştirmelerini sağlar. Özellikle günümüzde sırf maaş beklentisi olmayan, kariyer hedeflerine ulaşmak için gerek kurslar, seminerler veya şirket içindeki performansıyla kendini geliştirmek isteyen Çalışanlar mevcuttur.  Bu kişiler için de şirketlerdeki Çalışan Sadakati için alınan aksiyonlar çok önemlidir. Bu kapsamda yapılan çalışan bağlılığı anketleri, Çalışanların memnuniyetlerini ölçmek ve önemsemek kişilerin dikkat ettiği hususlardandır. Çalışanların ihtiyaçlarına yönelik oluşturulacak farkındalık ve bu yönde iyileştirme yapan şirketlerde Çalışan memnuniyeti artar ve şirketlerine bağlı Çalışanlar oluşur.

Aynı zamanda bir projede Yöneticiler tarafından Çalışanlara yapılan geri bildirimler de kişinin kendini geliştirmesi ve şirkete sağladığı katkı açısından da önem teşkil eder. Bununla birlikte iyi yaptığı bir işte Çalışana verilen olumlu geri bildirimler, takdir ve teşekkürler de Çalışanın motivasyonunu artırıcı ve şirkete olan sadakatini artırıcı unsurlardandır.

Yeni Nesil Çalışan Sadakati

Farklı modüller içeren Yeni Nesil Sadakat Portallarımız sayesinde; şirket içi iletişimi arttırma, eğitimlerin dijitalleşmesini sağlama ve oyunlarla kişilerin hem sosyal yönünü, hem de birbirleriyle olan iletişimini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılabilmektedir.

Kurum içi etkileşim portalı ile şirketler, Çalışanlar arasındaki iletişimi rahatlıkla kurabilirler. Kurum kültürünü aktarımdaki ve bu kültürün benimsenmesindeki zorlukları bu şekilde aşabilirler. Yapılacak etkinlikleri “Etkinlik Takvimi” şeklinde duyurabilirler. Hatta Çalışanların katılımlarını bile bu modül üzerinden takip edebilirler. Şirket hakkındaki haberleri bu portal üzerinden duyurabilirler. Böylelikle, Çalışanlar şirket hakkındaki haberlerden, duyurulardan ve etkinliklerden kolayca haberdar olabilirler. Bu da kendilerini şirketin bir parçası olarak görmelerini sağlar.

Şirketler, Oyunlaştırma destekli eğitim ve gelişim modülüyle; Çalışanların öğrenme programlarına ilgi artışını, eğitimlere ihtiyacı olmadığını düşünenlere eğlenceli bir şekilde eğitimler sunmayı hedeflerler. Özellikle oryantasyonlarda kullanılan bu modül sayesinde kişiler, şirket hakkındaki bilgileri ve kurum kültürünü eğlenceli şekilde öğrenebilir, aynı zamanda şirket içindeki Çalışanlarla interaktif bir şekilde etkileşimde bulunabilirler.  Kurum içi takımdaşlık, arkadaşlık duygularındaki kopuklukların bu sayede önüne geçilmiş olunur.

Mentor – Mentee yapısını da kurmak mümkündür. Bu sayede Yönetici – Çalışan ilişkilerinde iletişim kopukluğunun önüne geçilmiş olunur.  Şeffaf bir şekilde geri bildirim artışına yönelten bu sistem sayesinde Çalışanların daha kolay aidiyet hissedebilmesi sağlanmış, yetenek ihtiyaçlarının belirlenmesinde etkin rol oynanmış ve yeteneklerinin ölçümlendiği bir ortam Çalışanlara sunulmuş olur.

İnteraktif Oyunlaştırma modüllerimiz ile Yöneticiler ekiplerine inovasyon fikirleriyle geldiklerinde veya performans değerlendirmelerinden memnun kaldıkları Çalışanlarını takdir etmek istediklerinde onlara rozet verebilir, Çalışanlar arasında küçük yarışmalar yapabilir ve sonucunda belirli kriterlere göre ödüllendirmeler yapabilirler.

Ödüllendirme

Şirketler, Çalışanlarına özel günlerde (yılbaşı, bayramlar, doğum günleri vb.), yeni bir proje geliştirmelerinde, yeni doğum yapan kişilere, şirket içi belirlenen kriterlere uyma durumunda ödül vermek istedikleri zamanlarda içinde binlerce çeşit ödülün uygun fiyatlarla sunulduğu Dijital Ödül Kataloğumuzu İnsan Kaynakları platformlarına adapte edip, Çalışanlara çoktan seçme özgürlüğü sunmaktadırlar.

Dijital Ödül Kataloğumuzun içinde her ihtiyaca yönelik farklı kategoriler ve bu kategorilerin altında farklı markalardan binlerce çeşit ürün bulunmaktadır. Markalar ile olan uzun yıllar süren iş ortaklığımız sayesinde marka çeşitliliğimiz ve ürün gamımız herkese hitap etmektedir. Ödül kataloğumuzda bulunan “Ne isterseniz” modülü sayesinde sistemde bulunmayan herhangi bir özel talep tarafımızca karşılanıp üyelere sunulmaktadır. Böylelikle üyelerimizin ihtiyaçları karşılanmış ve memnuniyetleri sağlanmış olur.