Interlink

1. İnsan Kaynakları Politikası

Interlink sahip olduğu değerler ve kurum kültürü doğrultusunda, tüm İK süreçlerinde çalışanlar arasında herhangi bir ayrım yapmadan, işin gerektirdiği yetkinlikler ile çalışanlarının potansiyel ve performansları doğrultusunda değerlendirmeler yapmaktadır. İnsan kaynakları yönetiminin hedefi, şirket vizyonu ve iş sonuçlarına ulaşmak için değer yaratan insan kaynakları stratejilerini geliştirmek ve bunları uygulamak yanı sıra, şirketin değerleri ve kültürü çerçevesinde kuruma bağlılığı yüksek, değer yaratan, motive, yenilikçi çalışanlar ve ekipler oluşturulmasıdır. Günümüzün hızla değişen koşullarına uyum sağlamak için çalışanlarının gelişimi ve aidiyet duygularının kazandırılması odaklanılan en önemli konular arasındadır. İnsan Kaynakları stratejisi gereği süreçlerin değer yaratacak şekilde kurgulanması, buna yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi için çalışılmaktadır. Aşağıdaki değerler gücümüze güç katmaktadır:

 • İşimizi severiz,
 • Yıllanmış tecrübemize ve gücümüze inanırız,
 • Güven duygusu gücümüze güç katar,
 • Yenilikçi ve üreticiyizdir,
 • İnsanlığa toplam fayda en büyük önceliğimizdir.

Seçme ve Yerleştirme Süreçleri

Seçme ve yerleştirme sistemimizdeki temel amaç; eğitim düzeyi yüksek, yeniliğe ve değişime açık, girişimcilik yeteneğine sahip, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, çalışan yetiştiren, takım çalışması yapabilen, şirket değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri kazandırmaktır. Seçme ve yerleştirmede ana ilke, hiçbir ayrım yapmadan işin gerektirdiği yetkinliklere(bilgi, beceri, davranış) sahip ve şirket değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat vermektir.

Personel seçme süreçlerimiz;

 • Başvuru
 • İnceleme
 • Mülakat
 • Referans araştırması
 • Değerlendirme
 • İş teklifi

2. Çalışan Gelişimi

Kişinin kendini ve işini geliştirmesi, değer yaratması, çalışanın temel sorumluluğu olarak kabul edilir. Yönetim, çalışanların kendi uzmanlık alanları içinde tam olarak bilgilendirilmeleri ve bu bilgiyi kullanarak kendilerini ve işlerini geliştirmeleri amacıyla herkese gerekli olanakları sunmayı ve rehberlik etmeyi sorumluluk olarak benimsemiştir.

Tüm insan kaynakları uygulamalarında olduğu üzere eğitim gelişim faaliyetleri de şirketin stratejik hedefleri ve öncelikleri ile bağlantılıdır.

  CV YÜKLE*