Interlink

çalışan sadakat programları

 

Çalışan sadakatinin şirketler için önemi yapılan araştırmaların çoğunda vurgulanmaktadır. Çalışan sadakati ve memnuniyeti yüksek olan şirketler daha karlı, müşteri odaklı, güvenlidir. Ayrıca çalışanların işten ayrılma oranları çok daha düşüktür.

Çalışan Sadakatinin Şirketlere Katkıları Nelerdir?

Çalışan sadakatinin olduğu şirketlerde işten ayrılmalar az olur, çalışanların iş performansları daha yüksek ve devamsızlık oranları daha az olur, çalışanların şirkete olan bağlılığı artar. Bunlar da uzun vadede şirketlerin ticari başarılarını etkiler. Şirketler, kurumsal hedefleri haline gelen çalışan bağlılığının şirketin karlılığına olan etkilerini de çeşitli KPI’ lar ile dönemsel olarak ölçümlerler. Çalışanın şirkette kaldığı süre kadar bu süre içinde şirkete sağladığı katkılar ve motivasyonu da önemlidir. Bu nedenle şirketlerin hali hazırda çalışmakta olan yetenekli çalışanlarını şirket bünyesinde tutmak ve kuruma bağlılığını artırmak rekabeti etkileyen önemli etkenler arasında yer almaktadır.

Daha fazla bilgi almak için formumuzu doldurun sizi arayalım!

  Çalışan Sadakatinin Çalışanlar için Önemi Nelerdir?

  Çalışanların şirkete olan bağlılığı, onların uzun seneler efektif bir şekilde şirkette kendilerini geliştirmelerini etkiler. Özellikle günümüzde sırf maaş beklentisi olmayan, kariyer hedeflerine ulaşmak için gerek kurslar, seminerler veya şirket içindeki performansıyla kendini geliştirmek isteyen çalışanlar mevcuttur. Bu kişiler için de şirketlerdeki Çalışan Sadakati için yapılan eylemler çok önemlidir. Bu kapsamda yapılan anketler, Çalışanların memnuniyetlerini ölçmek ve önemsemek kişilerin dikkat ettiği hususlardandır. Çalışanların ihtiyaçlarına yönelik oluşturulacak farkındalık ve bu yönde iyileştirme yapan şirketlerde çalışan memnuniyeti artar ve şirketlerine bağlı çalışanlar oluşur. Aynı zamanda bir projede yöneticiler tarafından çalışanlara yapılan geri bildirimler de kişinin kendini geliştirmesi ve şirkete sağladığı katkı açısından da önem teşkil eder. Bununla birlikte iyi yaptığı bir işte çalışana verilen olumlu geri bildirimler, takdir ve teşekkürler de çalışanın motivasyonunu artırıcı ve şirkete olan sadakatini artırıcı unsurlardandır.

  Çalışanlara Verilen Yan Haklar

  Günümüzde maaş beklentisinin yanı sıra çalışanlar tarafından oldukça önemsenen ve bir firmaya bağlılığı etkileyen bir diğer unsur da çalışanlara sağlanan yan haklardır. Kişinin kendini güvende hissetmesine ve bir şirketin çalışanları için fayda sağlama isteğini ön plana çıkaran yan haklar uygulamaları son zamanlarda gelişime oldukça açıktır. İnsan kaynakları tarafında oluşturulan yeni projeler ve portallarla yan haklar uygulamasını esneterek desteklemekteyiz. Çalışanlara sunulan binlerce ödül ve indirimler ile oluşturduğumuz dijital portallarda, çalışanlar isteklerine kolayca ulaşabilmektedirler. Hatta portalda ürün çeşitliliğinin yanı sıra oluşturduğumuz “Ne İsterseniz” modülü ile kişiler kendi özel ihtiyaçlarını bile talep edebilmektedirler. Bu operasyonun adına da “Esnek Yan Haklar” denmektedir.

  Yeni Nesil Çalışan Sadakati

  Farklı modüller içeren Yeni Nesil Sadakat Portallarımız sayesinde; şirket içi iletişimi arttırma, eğitimlerin dijitalleşmesini sağlama ve oyunlarla kişilerin hem sosyal yönünü, hem birbirleriyle olan iletişimini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılabilmektedir. Kurum içi etkileşim portalı ile şirketler, Çalışanlar arasındaki iletişimi rahatlıkla kurabilirler. Kurum kültürünü aktarımdaki ve bu kültürün benimsenmesindeki zorlukları bu şekilde aşabilirler. Yapılacak etkinlikleri “Etkinlik Takvimi” şeklinde duyurabilirler. Hatta Çalışanların katılımlarını bile bu modül üzerinden takip edebilirler. Şirket  hakkındaki haberleri bu portal üzerinden duyurabilirler. Böylelikle, çalışanlar şirket hakkındaki haberlerden, duyurulardan ve etkinliklerden kolayca haberdar olabilirler. Bu da kendilerini şirketin bir parçası olarak görmelerini sağlar. Şirketler, oyunlaştırma destekli eğitim ve gelişim modülüyle; çalışanların öğrenme programlarına ilgi artışını, eğitimlere ihtiyacı olmadığını düşünenlere eğlenceli bir şekilde eğitimler sunmayı hedeflerler. Özellikle oryantasyonlarda kullanılan bu modül sayesinde kişiler, şirket hakkındaki bilgileri ve kurum kültürünü eğlenceli şekilde öğrenebilir, aynı zamanda şirket içindeki Çalışanlarla interaktif bir şekilde etkileşimde bulunabilirler. Kurum içi takımdaşlık, arkadaşlık duygularındaki kopuklukların bu sayede önüne geçilmiş olunur. Mentor – Mentee yapısını da kurmak mümkündür. Bu sayede Yönetici – Çalışan ilişkilerinde iletişim kopukluğunun önüne geçilmiş olunur. Şeffaf bir şekilde geri bildirim artışına yönelten bu sistem sayesinde Çalışanların daha kolay aidiyet hissedebilmesi sağlanmış, yetenek ihtiyaçlarının belirlenmesinde etkin rol oynamış ve yeteneklerinin ölçümlendiği bir ortam Çalışanlara sunulmuş olur. Takdir & Teşekkür Modülleri ile Yöneticiler ekiplerine inovasyon fikirleriyle geldiklerinde veya performans değerlendirmelerinden memnun kaldıkları çalışanlarını takdir etmek istediklerinde bu modülü kullanarak çalışanlarına rozet verebilir, Çalışanlar arasında küçük yarışmalar yapabilir ve sonucunda belirli kriterlere göre ödüllendirmeler yapabilirler.

  Ödüllendirme

  Şirketler, Çalışanlarına özel günlerinde yeni bir proje geliştirmelerinde, şirket içi belirlenen kriterlere uyma durumunda ödül vermek istedikleri zamanlarda içinde binlerce çeşit ödül uygun fiyatlarla sunulduğu Dijital Ödül Kataloğu’nu İnsan Kaynakları platformlarına adapte edip, çalışanlara çoktan seçme özgürlüğü sunmaktadırlar.