Danışmanlık

Danışmanlık

 

 

INTERLINK, Sadakat kampanyası uygulayacak firmalara, 30 yıllık tecrübesiyle eşsiz bir danışmanlık hizmeti vermektedir. Son 25 yıl içerisinde gerçekleştirdiği, 1326 projenin datalarının yüklü olduğu özel simülasyon programı sayesinde, 
•    Hedef kitlenin, demografik özelliklerinin tespiti ve değerlendirilmesi,

•    Gerçekleştirilecek kampanyaya ilgi oranının ölçümlenerek kampanya başarı oranının belirlenmesi,

•    Projeye dahil olacak hedef kitlenin, yapısı ve alışkanlıklarına göre verilecek hediyelerin kalite çeşitliliğini tespit edilmesi,

•    Hedef kitlenin, yaptıkları alımlara göre kampanya süresince kazanacakları hediyelerin maksimum ve minimumda ne değerlerde olması gerektiğinin belirlenmesi,

•    Firmanın yer aldığı sektörde yapılan proje ve çalışmalar hakkında görüş bildirilmesi,

•    Sektördeki uygulamaların revizyonu yapılarak firmaya adapte edilmesi,

•    Sektöründe yapılan promosyon aktivitelerinin denetlenerek firmanın bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.